ई-घोडाघोडी खबर

७ जेष्ठ २०८१

 • कैलालीका ६ गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता, सबैभन्दा बढी जानकीमा  

  कैलालीका ६ गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता, सबैभन्दा बढी जानकीमा  

  Share

   कैलालीका ६ गाउँपालिकामा  आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको देखिएको छ। कैलालीमा कुल १३ पालिकामध्ये ७ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपलिका छन्। महालेखा परिक्षकको पछिल्लो सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ६ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु जानकी गाउँपाकिामा देखिएको छ। 
  कैलारी गाउँपालिका  
  कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको बेरुजु ३ करोड ३५ लाख ६७ हजार देखिएको छ। २०७८÷१२÷१० मा प्रतिक्रियाबाट १४ लाख ८४ हजार फर्छौट भई असलु गनुपर्ने १ करोड ३२ लाख ५८ हजार, प्रमाण कागजी पेश गर्नुपर्ने १ करोड ९ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ७१ लाख १० हजार र पेश्की ८ लाख १५ हजार बाँकी रहेको छ। पालिकाको गत वर्षसम्म ६ करोड ४ लाख ८२ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्योट एंव यो वर्ष कायम भएको समेत हालसम्मको अद्यावधिक बरुेजु ९ करोड १७ लाख २ हजार रहेको छ। 

  चुरे गाउँपालिका  
  जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाको पनि बेरुजु रकम वर्षेनि बढ्दै गएको देखिएको छ। सो पालिकामा ३ करोड ५६ लाख ५९ हजार बरुेजु देखिएको छ। असलु गर्नुपर्ने ६३ लाख १७ हजार प्रमाण कागजात पेश गनृुपर्ने २ करोड ५६ हजार नियमित गर्नुपर्ने ८८ लाख ६८ हजार र पेश्की ४ लाख १७ हजार बाँकी रहेको छ। पालिकाको गत वर्षसम्म ५ करोड ८३ लाख १३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा समायोजन र सम्परीक्षणबाट यो वर्ष कायम भएको समेत गरी हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ८ करोड ७२ लाख ४७ हजार देखिएको छ।  

  जानकी गाउँपालिका
  जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार  गाउँपालिकाको २ करोड ५७ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ। असुल गर्नुपर्ने ३७ लाख ५९ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ७६ लाख ४ हजार नियमित गर्नुपर्ने १ करोड १८ लाख २१ हजार र पेश्की बाँकी २५ लाख २० हजार रहेको छ। पालिकाको गत वर्ष सम्म १५ करोड २९ लाख ७३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट कायम भएको समेत हालसम्मको अद्यावधिक ६ गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी जानकी गाउँपालिकामा १५ करोड ५५ लाख १३ हजार देखिएको छ।

  जोशीपुर गाउँपालिका
  जोशीपुर गाउँपालिकाको १ करोड ८६ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ। असुल गर्नुपर्ने १५ लाख ६ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ८० लाख २१ हजार नियमित गर्नुपर्ने ५६ लाख ३७ हजार पेश्की र बाँकी ३५ लाख ११ हजार रहेको छ। पालिकाको गत वर्षसम्म ५ करोड ५७ लाख ३५ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट कायम भएको समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ करोड ३६ लाख १९ हजार छ।  

  मोहन्याल गाउँपालिका 
  मोहन्याल गाउँपालिकाको पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। ४ करोड ८ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको हो। असुल गर्नु पर्ने ५ लाख ४१ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ४४ लाख १९ हजार नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ५२ लाख ४३ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ। पालिकाको गत वर्षसम्म १० करोड ६६ लाख १६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट कायम भएको समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु १२ करोड २२ लाख ६१ हजार देखिएको छ।

  बर्दगोरिया गाउँपालिका
  कैलाली जिल्लाको ६ गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा कम अनियमितता बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेको छ। २ करोड ५५ लाख ४५ हजार बरुेजु देखिएकोमा असुल गर्नुपर्ने ८५ लाख २ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३१ लाख ७४ हजार नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ३८ लाख ६९ हजार रहेको छ। गत वर्षसम्म ७ करोड ११ लाख ७० हजार बेरुजु बाँकी रहेकामा समायोजन र सम्परीक्षणबाट यो वर्ष कायम भएकोसमेत हालसम्मको अद्यावधिक सबैभन्दा कम बर्दगोरिया गाउँपलिकामा ७ करोड १२ लाख ३५ हजार देखिएको छ। 

  ई-घोडाघोडी खबर

  सुचना तथा संचार मन्त्रालय,
  दर्ता नं. : 071/72/770,
  पान नं.: 602780247

  घोडाघोडी खबर टिम

  प्रवन्धक : स्वरूप चौधरी

  सम्पादक : इन्दु के. सी.

  बजार व्यवस्थापक : कालु राम चौधरी

  प्राविधिक प्रमुख/सह-सम्पादक : टेकु क्षेत्री